måndag

På väg

Vi jobbar på med vår fina bok. Alla karaktärerna är på plats och vi har rätt bra kläm på hur de är.


 Vi vet vart berättelsen utspelar sig och vi vet vad som ska hända. Det startar med en resa...